arrow-up
Roulette77

Free

online

Support UkraineSupport Ukraine

ปัญหาการติดการพนันสามารถแก้ไขได้

การเล่นการพนันถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานและผลกำไรเล็กๆน้อยๆให้กับผู้เล่น แต่อย่างไรก็ตามการเล่นการพนันมากๆก็อาจสร้างผลเสียอย่างปัญหาติดการพนันติดการพนันให้กับผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นบางรายมีปัญหาติดการพนันหนักมากจนถึงขั้นกระทบต่อวิถีชีวิตในประจำวัน รวมไปถึงสถานภาพทางการเงิน

แต่ถึงกระนั้นปัญหาการติดการพนันนั้นก็ใช้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้เลย ซึ่งวิธีการในการแก้ปัญหาการพนันนั้นเริ่มต้นที่การเรียนรู้หรือทราบว่าปัญหาการติดการพนันนั้นคืออะไร เกิดขึ้นจากสาเหตุใด และวิธีการแก้ไขปัญหาหรือควบคุมนั้นต้องทำอย่างไร แต่ก่อนสิ่งอื่นใด สิ่งสำคัญอันดับแรกในการแก้ไขปัญหานี้คือความรู้และความเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้ ซึ่งด้านล่างนี้คือคือมูลที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อช่วยให้คุณได้ทำความเข้าใจและและทราบถึงวิธีการในการต่อสู้กับปัญหานี้

การติดการพนันคืออะไร

คุณทราบหรือไม่ว่าการติดการพนันนั้นทางการแพทย์ถือว่าเป็นโรควิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่ง DSM-5 (คู่มือการวินิจฉัยและสถิติเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ 5) ที่จัดพิมพ์โดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) ได้ให้คำจำกัดความถึงอาการติดการพนันนี้ว่าเป็น "โรคเสพติด" ชนิดหนึ่ง ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ได้ระบุถึงอาการของผู้ที่มีปัญหานี้ซึ่งร้อยทั้งร้อยมักจะประสบปัญหาทางด้านการควบคุมตนเอง รวมไปถึงสาเหตุและแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับการแก้ไขปัญหาผู้ที่ติดการพนัน

ดังนั้น หากคุณพบว่าคุณเริ่มมีปัญหาในการควบคุมตนเองในขณะที่เล่นการพนัน เช่น อาการหัวร้อนหรือขาดการยับยั้งชั่งใจขณะเล่น คุณก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่กำลังประสบปัญหาติดการพนันได้เช่นกัน

 • ฉันไม่ได้เล่นการพนันทุกวัน ดังนั้นฉันไม่ได้มีปัญหาติดการพนัน นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะตามหลักการณ์ทางการแพทย์แล้วผู้ที่ติดการพนันจะมีปัญหาการควบคุมตนเอง เล่นการพนันทุกวันไม่ได้หมายถึงอาการติดการพนันเสมอไปหากเล่นอย่างมีวินัยและขีดจำกัด
 • ฉันไม่ได้ติดการพนันเพราะสถานการณ์ทางการเงินของฉันยังดีอยู่และฉันมีเงินเหลือเฟือพอที่จะเจียดมาเล่นกันพนัน นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการติดการพนันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณในการเล่นเสมอไป ไม่ว่ารวยหรือจนก็มีปัญหาติดการพนันได้
 • การติดการพนันนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอเท่านั้น นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ทั้งหมด เพราะการติดการพนันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนไม่เว้นแต่ผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอเท่า ผู้ที่รับประทานยาบางอย่างก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดการพนันได้เช่นกัน

สาเหตุของปัญหาการติดการพนัน

สาเหตุของการิตดการพนันนั้นอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น ชีววิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมรออบกาย และอื่นๆอีกมากมาย ด้านล่างนี้คือปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาติดการพนัน:

 • อายุ การละเล่นการพนันในสมัยวัยเด็กนั้นสามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดการพนันในสมัยวัยทำงานหรือวัยกลางคนได้ เพราะบุคคลดังกล่าวรับรู้ถึงวิธีการเล่นการพนันมาแล้วก่อนหน้านั้น
 • เพศ จากงานวิจัย Journal of Gambling Studies ของสถาบัน Springer ได้ระบุว่าปัญหาการติดการพนันส่วนใหญ่มักจะพบในกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะผู้ชายมีสัญชาติญาณในการต่อสู้และชอบการแข่งขันโดยธรรมชาติ
 • อิทธิพลจากคนรอบข้าง หากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเล่นการพนัน พวกเขาก็อาจเป็นสาเหตุของปัญหาการติดการพนันของคุณได้เช่นกัน
 • บุคลิกภาพ จากงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าผูัที่มีบุคคลิกชอบการแข่งขัน ชอบเอาชนะ และบ้างานนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาติดการพนันมากกว่า รวมไปถึงผู้ป่วยทางวิตเวชบางโรค เช่น OCD (โรคย้ำคิดย้ำทำ) และ ADHD (โรคสมาธิสั้น/สมาธิสั้น) ก็มีโอกาสในการติดการพนันได้มากกว่าเช่นกัน
 • ยาบางชนิด ดูเหมือนว่ายาบางชนิดอาจก่อให้เกิดปัญหาการติดการพนันได้เช่นกันได้อย่างน่าประหลาดใจ เช่น ยาบางตัวที่เอาไว้ใช้สำหรับการรักษาโรคพากินสันและยาบางตัวที่เอาไว้รักษาโรคอาการขาอยู่ไม่สุข แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปทางแพทย์อย่างชัดเจน

ลักษณะของอากาติดการพนัน

ไม่ว่าบุคคลใดจะมีอายุเท่าไหร่ มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมเป็นแบบไหน และมีการศึกษาในระดับใด อาการของการติดการพนันนั้นแทบจะเหมือนกันทุกคน หากคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คุณควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังติดการพนันอยู่:

 • ใจลอยหรือคิดที่จะเล่นการพนันอยู่ตลอดเวลา
 • ใช้เงินเล่นการเล่นการพนันมากขึ้นเรื่อยๆ
 • รู้สึกกระสับกระส่ายหากไม่ได้เล่นการพนัน
 • พยายามตามเงินที่เล่นเสียไปจากการพนัน
 • ขอยืมเงินจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อนำไปเล่นการพนัน
 • ขายหรือขโมยของบางอย่างเพื่อนำเงินมาเล่นการพนัน
 • มองว่าการเล่นการพนันคืออาชีพหรือช่องทางในการหาเงินอย่างหนึ่ง

วิธีการแก้ไขปัญหาการติดการพนัน

การติดการพนันเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งและสามารถส่งผลเสียขั้นร้ายแรงให้ให้กับผู้เล่นได้ หากคุณกำลังพบว่าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังประสบปัญหานี้อยู่ ด้านล่างนี้คือคำแนะนำถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งคุณสามารถทำตามได้มากกว่าหนึ่งอย่างด้วยกัน:

 • เลือกคาสิโนออนไลน์ที่ปฏิบัติตามกฎกรเล่นเกมอย่างมีวินัย เพราะเว็บคาสิโนออนไลน์ดังกล่าวจะจะมีเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้เล่นที่กำลังประสบปัญหาหรือต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวคือ โหมดการกีดกันตนเองที่จะจำกัดระยะเวลาและงบประมาณในการเล่น ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการเล่นเกมของคุณและจำนวนเงินในการเล่นแต่ละวันได้อย่างรัดกุม
 • ปรึกษาองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น Gamblers Anonymous (GA) และ GamCare ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดการพนัน สำหรับ
 • ระบายให้กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของคุณเพื่อให้พวกเขาทราบถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ปัญหาการติดการพนันไม่ใช่เรื่องน่าอายและไม่ควรเก็บเอาไว้คนเดียว เพื่อนฝูงและสมาชิกในครอบครัวของคุณจะสามารถช่วยให้คุณต่อสู้กับมันได้
 • ในกรณีที่ร้ายแรงมากหรือคคุณต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาจิตแพทย์ในโรงพยาบาลจิตเวชที่ใกล้บ้านคุณที่สุด

ปัญหาการติดการพนันไม่สามารถแก้ไขได้ภายในพริบตาและต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่ง หากคุณคิดว่าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังประสบปัญหาการติดการพนันอยู่ การเริ่มต้นพูดคุยเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหานี้